Usługi projektowe w Olsztynie


• inwentaryzacje
• adaptacje
• rysunki CAD
• certyfikaty energetyczne

Rozbudowa domu? Adaptacja budynku na cele usługowe? Dobrze trafiłeś!

Zajmujemy się usługami projektowymi w Olsztynie, wykonujemy inwentaryzacje budowlane, przeglądy budowlane, zmiany sposobu użytkowania, adaptacje projektów typowych, rysunki CAD, dokumentacja niezbędna do zaświadczenia o rozdzielności lokalu, certyfikaty energetyczne czy orzeczenia techniczne.

Okresowe przeglądy budowlane wykonują inżynierowie posiadający najwyższe kwalifikacje. Osoba wykonująca okresowy przegląd budowlany wystawia protokół zawierający zalecenia po kontroli oraz ocenę stanu ogólnego budynku. Przeglądu dokonuje się w zależności od typu budynku, co pół roku. rok czy 5 lat.

Przygotowujemy również dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Opracowanie zawiera rysunki techniczne, wraz z opinią oraz opisem technicznym budynku. Zajmujemy się dokumentacją zarówno dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów usługowych czy przemysłowych.

Adaptacja projektu typowego jest konieczna, gdy staramy się o pozwolenie na budowę. Dokumentacja ta zawiera projekt zagospodarowania terenu, adaptacje projektu do warunków gruntowych oraz przyłącza. Na tym etapie możliwe jest również wprowadzenie zmian Inwestora w projekcie.

Wszystkie budynki wykonane po 2009 roku muszą posiadać certyfikat energetyczny / świadectwo energetyczne, jest to dokument, w którym dokonana jest ocena charakterystyki energetycznej w formie świadectwa zawierającego ilość energii w kWh/(m2*rok) potrzebnych do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystki energetycznej ważne jest 10 lat.

Orzeczenia techniczne wykonują nasi rzeczoznawcy budowlani. Orzeczenie budowlane / opinię budowlaną wykonuje się na przykład gdy, wykonawca robót budowlanych nie wykonał zleconych robót budowlanych w stopniu zadowalającym dla Inwestora. Jest to zalecany dokument wystawiany przez niezależnego rzeczoznawcę budowlanego, gdy dochodzimy swoich praw na drodze sądowej.

Przygotowujemy również niezbędną dokumentację do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Zaświadczenie o samodzielności lokalu wystawiane jest przez starostwo, a wszelkie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagań mogą zostać przygotowane przez nas. Wymagania stawiane dla samodzielnego lokalu zostały postawione w ustawie o własności lokali z 20 czerwca 1994r.

Rysunki CAD

Wszystkie rysunki techniczne wykonujemy przy pomocy programów typu CAD, a więc jest możliwość otrzymania rysunku w tym formacie. Umożliwia to dalszą edycję, na przykład gdy wykonana przez nas inwentaryzcja budowlana będzie użyta przy projektowaniu/modyfikacji dalszej części budynku.

Możemy również odnowić starą dokumentację budowlaną, gdy jest ona wykonana w formie papierowej. Ewentualne zmiany w konstrukcji budynku naniesiemy po wizji lokalnej, a całość rysunków technicznych wykonamy w programie CAD.

Podejmujemy się wszelkich zleceń na wykonanie rysunków technicznych budowlanych.